تامین اجتماعی کره جنوبی در 14 فوریه 2023 بازده

(%) تشابه جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
493 3.
478 + 1.
5

سل 2 ساله 3.
522 3.
532 -1.
0

سل 3 ساله 3.
429 3.
452 -2.
3

سل 10 ساله 3.
398 3.
430 -3.
2

MSB 2 ساله 3.
482 3.
508 -2.
6

CB 3 ساله (AA-) 4.
207 4.
252 -4.
5

CD 91 روزه 3.
480 3.
480 0.
0

(END)

مطالب قبلی :


درخواست تجدید نظر مجازات قانونگذار سابق
دستگاه لیزر تیتانیوم مفرش نی نی سکوی پرتاب موشک
(سرب) کره جنوبی بازمانده زلزله زده را نجات داد
نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)
(سرب) قلیاییت لوته قیمت های سال 2022 را تغییر می دهد